Foto & video kreditering

KREDITERING FOR FOTO & VIDEO

Vi er så heldige å ha mange dyktige folk rundt oss som har bidratt med foto, video og gode vibber.

Disse folka har klart å fange gyldne øyeblikk. Tusen hjertelig takk!

Christian Mikkelsen har vært elev på Hundekjøring og Friluftsliv og er nå mediestipp. Han er en klypper med kamera og vi er heldige som får bruke hans perspektiv og dyktighet. 

Mats Grimseth var på besøke med Prosjekt Sofie, høsten 2022 og har bidratt med foto og et svært inspirerende foredrag.

Alva var folkehøgskole-elev hos oss på Ski & Seil i 20/21. I år er hun media-stipp og bidrar med sin dyktighet, engasjement og foto-kunst. Alva har virkelig et øye for å fange det som skjer.

@alvasteinvall

Ludvig og Kimo har tatt bilder og laget en fantastisk video for skolen våren 2021. Vi er super-heldig som har så dyktige og profesjonelle bidragsytere. 

Tord var folkehøgskoleelev her på Friluftsliv Nordkalotten i 19/20, og media-stipp i 20/21. Tord er både kreativ og profesjonell, og har bidratt med mange blinkskudd spesielt fra jakt og friluftslivturer. 

Solveig har vært linjelærer på Ski & Seil og vært en motor for både foto, video og fantastiske turer.

Ronda var mediastipp her i 19/20.

Bjørn Tore har øye for gyldne stunder som bør fanges med et kamera.