Søknadsskjema

Opptaket starter 1. februar.


Klikk her for nettsøknad:  http://www.folkehogskole.no/

Legg ved søknad:

 Send gjerne bilde!

Opptaket starter 1. februar,  og de som får tilbud om skoleplass får brev/mail fra og med denne datoen. Deretter tar vi fortløpende opp elever til linjene ev. er fulle. Vi har i tillegg ventelister.  Svarfristen er på 10 dager. 

Vi tar også kontakt pr. mobil .

 Skoleplassen er bekreftet når vi har mottatt innmeldingspenger på kr 2500. 

Skolens konto nr. er: 3000.14.66239


Du kan selvfølgelig også sende søknad per post til oss:

Folkehøgskolen 69°Nord
Malangsveien 2397
9056 Mortenhals

Trenger du hjelp – eller har andre spørsmål kan du selvsagt kontakte oss!

Telefon: (+47)  77 72 72 71

 Mobil: (+47) 90477770


E-post: kontakt@69nord.no