Økonomi og viktig informasjon

Her finner du all den viktigste informasjonen om økonomi, søknad, konkurransepoeng og lån og stipend.


Økonomi

Undervisningen er gratis. For skoleåret 2019/2020 fordeler kostnadene seg slik

  • Kost og losji på dobbeltrom 66.000,-
  • Felles skolemateriell og leie av utstyr 10.500-
  • Fellesturer, temauker, jegerprøve, båtførerprøve etc. 12.000,-
  • Linjeturer 15.500,-
  • Linjekostnad alle linjer  17.000,-
  • Totalsum 121 000,- (110 000,- for linja Miljøbevisst Friluftsliv)
  • Innmeldingspenger 2500,- kommer i tillegg 
  • Depositum for rom vask og nøkler er henholdsvis 1000. -og 300,- kroner. Depositumet innbetales ved skolestart.  Beløpet blir utbetalt ved skoleslutt før  avreise etter godkjenning av romvask og innlevring av nøkkel.

Skolen har få enerom, og det koster 8000,- ekstra for enerom hele året.

Betaling til skolen skjer vanligvis med månedlig betaling. Unntak kan gis til elever som ønsker å betale kun to betalinger, som da blir 1. september og 15. januar. 

Hvis en elev må avbryte skoleåret skal skoleavgift betales i 6 uker etter sluttdato. Innmeldingspengene betales ikke tilbake hvis en elev må trekke seg fra plassen.      

Skolens kontonummer: 3000.14.66239

Stipend og lån

Et år på folkehøgskole gir rett til stipend/lån fra Statens Lånekasse. 

 Kontakt evt. lånekassen for mer informasjon, www.lanekassen.no

Søknad og aldersgrense

Folkehøgskolen 69° Nord er en skole for de over 18 år. Det er ingen bestemt søknadsfrist for folkehøgskolene i Norge. Men opptaket starter den 1. februar og vi tar fortløpende opp elever til skolen er full. De som får tilbud om skoleplass får svar innen en uke. De som ikke blir tatt opp på førsteopptaket blir satt på venteliste. Selv om vi er mye ute trenger du ikke være i superform for å komme til oss. Her er alle hjertelig velkommen!

Kompetanse og konkurransepoeng

Et folkehøgskoleår gir deg 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning i Norge under forutsetning av registrert frammøte på 90% eller mer. Skolens vitnemål og din egen dokumentasjon fra skoleåret kan telle med der hvor opptak til høyere utdanning baseres på realkompetanse. Hos oss utvikler du ferdigheter og faglig dybdekunnskap. Du utvikler også din relasjonskompetanse. Den er etterspurt der mennesker jobber sammen.