Ledige stillinger

Her legger vi ut informasjon om ledige stillinger.

 

Vi søker ny Kontorleder/inspektør! (SØKNADSFRIST UTGÅTT)

Folkehøgskolen 69 grader Nord søker kontorleder/inspektør i 80 % stilling, med mulig økning til 100%

Rektor og kontorleder / inspektør utgjør skolens samlede administrasjon på 2 personer.

Ny kontorleder vil i utgangspunktet ha som overordnet oppdrag å utføre de administrative oppgaver som verken utføres av rektor, andre ansatte, eller regnskapsfører. I og med at skolen er liten, jobber alle ansatte mye på tvers av de oppgaver som vanligvis ligger spesielt til den enkelte ansatte i større bedrifter. Ved ansettelse vil derfor samarbeidsvilje og fleksibilitet bli særlig vektlagt.

Skolen vil på sin side gjøre sitt for at dette skal fungere gjensidig.

Skoledriften går i en års-syklus med et skoleår som varer fra ca midten av august til litt ut i mai. Lærerne jobber i tillegg ca 1 uke før og etter skoleåret. Øvrige ansatte har ordinær 5-ukers ferie. Elevsøknader for neste skoleår behandles fra februar, og deretter fortløpende etter hvert som nye søknader kommer.

Skoleadministrasjonen må til en viss grad fungere i ferietid. Disse oppgavene fordeles mellom rektor og den nyansatte.

Vår nåværende kontorleder går av med pensjon. Hun har - i 80% stilling – faste oppgaver som å handtere daglig økonomi i samarbeid med vår eksterne regnskapsfører, elever veiledes omkring innbetaling av skolepenger, regnskapsfører gis månedlig lønnsrapport for ansatte. Kunnskap om skolens faste inntekter og utgifter. Ved behov utarbeide ulike oversikter og rapporter for drift av skolen. Referat fra personalmøter.

Ved ansettelse ønsker vi å tilpasse ny stillingsinstruks og -beskrivelse til den ansattes kompetanse. Økonomi og kontorlederoppgaver ligger fast, men det kan også bli aktuelt å definere inn andre kvalifikasjoner. Vi er særlig på utkikk etter en person med erfaring fra administrativ skoledrift, gjerne inspektørerfaring.

Muligheten for å utvide stillingen til 100% vil bli vurdert ut fra blant annet din total-kompetanse på felt som skoledrift, administrasjon, økonomi, data og markedsføring.

 

Vi ønsker ansette deg som håndterer faste oppgaver, og vi vektlegger at du evner å se – og gjerne tar tak i de oppgaver som til enhver tid dukker opp.

 

Vi ser etter deg som:

 • Liker å bidra til vekst og dannelse hos unge mennesker

 • Har evne til fleksibelt samarbeid

 • Har relevant utdannelse og erfaring fra administrativ skoledrift

 • Har bakgrunn innen økonomi

 • Har IKT kunnskaper

 • Byr på deg selv i forhold til elever og kollegium

 • Forstår gleden ved friluftsliv

 • Ønskelig med sertifikat D1E: Minibuss med tilhenger

 

Vi tilbyr:

 • Arbeidsinstruks og -betingelser som tilpasses dine ferdigheter

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver

 • Et godt arbeidsmiljø med kultur for å bidra på tvers av ansvarsfelt

 • Et arbeidssted i landlige omgivelser, tett inntil fantastisk natur

 • Nærhet til butikk, grunnskole og barnehage – fjell, fjord og skog

 • En organisasjon i endring – med åpenhet for nye løsninger

 • Lønn etter tariff

 

De ansatte er tilknyttet Statens pensjonskasse.

 

Søknadsfrist: snarest - innen 11. september 

Søknad med CV og referanser send

es til kontakt@69nord.no

Tiltredelse 01.01.2021

Ta gjerne kontakt med rektor Are Mellem91 61 17 95