Gunnhild Mosli

Gunnhild Mosli

Kontorleder

Gunnhild startet som kontoransatt i april 2006. Pr i dag har hun 80 % stilling. Jobben på kontoret innebærer litt av hvert, og hun hjelper til der det trengs. Hun har tidligere jobbet i barnehage, på posten, og vært 1 år på Svalbard. Gunnhild er oppvokst i NyJord i Malangen, gift, har 3 barn og 4 barnebarn. Har ikke behov for å bestige fjelltopper eller ut i seilbåt, men en tur i skog og mark tar hun gjerne. Trives kjempegodt på kontorstolen. Er engasjert i lokalmiljøet i bygda, og er det dugnad så prøver hun å stille. Har vært med i diverse lag og foreninger opp gjennom årene. Gunnhild har bodd like ved skolen siden 1989.

Tilbake