Skolerute og utstyrslister

Her finner du skoleruta. I tillegg finner du info om hva slags utstyr du trenger for et år på 69° Nord. Listene inneholder det vi anbefaler av utstyr. Det betyr ikke at du må ha alt, eller at annet utstyr ikke fungerer. Ta kontakt med oss dersom du er i tvil eller har spørsmål!