Her finner du all den viktigste informasjonen om økonomi, søknad, konkurransepoeng og lån og stipend.

Økonomi

Undervisningen er gratis. For skoleåret 2017/2018 fordeler kostnadene seg slik

  • Kost og losji på dobbeltrom 64.500,-
  • Felles skolemateriell og leie av utstyr 9.000,-
  • Fellesturer, temauker, jegerprøve, båtførerprøve etc. 10.000,-
  • Linjetur 14.500,-
  • Linjekostnad alle linjer  15.500,-
  • Totalsum 114 000,-
  • Innmeldingspenger 2500,- kommer i tillegg 
  • Depositium for romvask og nøkler er hendholdsvis 1000. -og 300,- kroner. Depositumet innbetales ved skolestart.  Beløpet blir utbetalt ved skoleslutt før  avreise etter godkjenning av romvask og innlevring av nøkkel.

Skolen har få enerom, og det koster 8000,- ekstra for enerom hele året.

I prosjektukene vil hovedbygget stenges, og elevene står selv for innkjøp av mat i denne perioden.

Betaling til skolen deles vanligvis inn i to betalinger som skjer 1. september og 15. januar. Unntak kan gis til elever som ønsker å betale månedlig. Hvis en elev må avbryte skoleåret etter 01.10 skal skolepengene betales for hele skoleåret. Elever som sier fra seg plassen etter 1. august må også betale skolepenger for 6 uker. Innmeldingspengene betales ikke tilbake hvis en elev må trekke seg fra plassen.

Stipend og lån

Et år på folkehøgskole gir rett til stipend/lån fra Statens Lånekasse. Total støtte for skoleåret 2017/18 utgjør ca.

kr. 106 300,- pluss eventuelt reisestipend. Kontakt evt. lånekassen for mer informasjon, www.lanekassen.no

Søknad og aldersgrense

Folkehøgskolen 69° Nord er en skole for de over 18 år. Det er ingen bestemt søknadsfrist for folkehøgskolene i Norge. Men opptaket starter den 1. februar og vi tar fortløpende opp elever til skolen er full. De som får tilbud om skoleplass får svar innen en uke. De som ikke blir tatt opp på førsteopptaket blir satt på venteliste.

Kompetanse og konkurransepoeng

Et folkehøgskoleår gir deg 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning i Norge under forutsetning av registrert frammøte på 90% eller mer. Skolens vitnemål og din egen dokumentasjon fra skoleåret kan telle med der hvor opptak til høyere utdanning baseres på realkompetanse. Hos oss utvikler du din relasjonskompetanse. Den er etterspurt der mennesker jobber sammen.

Webdesign og webutvikling: Digi Publishing AS

Cookies